Видатні сьогодення Привід для гордості

23
Чер
Привід для гордості
(3 Голосів)
Написав Катерина Федорівна   
  Проживаю в Саджавці більше 20 років. По сусідству мешкає бабця Марія, в 2010 році переступила поріг 90-річчя. Захоплююся її мудрістю, турботою про рідних, твердою вірою в Бога й Україну. Виховала розумних і добрих дітей, які хоч і далеко від батьківського дому, але часто навідуються до неньки.

Часто бачу на подвір’ї її сина Романа, скромного і поважного чоловіка, про якого в селі говорять найкращі слова. Саджавчани мають привід для гордості: ось що пишуть про Романа Івановича в журналі «Медична гідрологія та реабілітація» за 2013 рік. Пишаймося, що поряд з нами живуть такі люди.

22 липня 2013 року виповнилося 70 років від дня народження і 40 років наукової і педагогічної діяльності доктора біологічних наук, професора Романа Івановича Янчія, завідувача відділу імунології і цитотоксичних сироваток Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України.

Р.І.Янчій народився 22 липня 1943 року в с. Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області в селянській сім’ї. Трудову діяльність розпочав в 1962 році ветеринарним санітаром Чортківської райветлікарні на Тернопільщині, а після закінчення Бучацького зооветеринарного технікуму (1963 р.) працював зооветтехніком навчально-дослідного господарства Копичинського сільськогосподарського технікуму. Після служби в радянській армії (1964-1967 рр.) закінчив в 1972 році біологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича. Подальша наукова діяльність Р.І.Янчія пов’язана з Інститутом фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України: він пройшов шлях від стажиста-дослідника, аспіранта, молодшого, старшого та провідного наукового співробітника до завідувача відділу імунології та цитотоксичних сироваток.

У 1980 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Электрофизиологическое исследование действия антикардинальных антител на сердечную мышцу», науковим керівником був проф. Ільчевич М.В. Наукова тематика відділу (а раніше він мав назви: відділ біологічно активних речовин, експериментальної терапії, яким керував відомий вчений професор Ю.О.Спасокукоцький) була продовженням світлих ідей О.О.Богомольця з вивченням дії специфічних імунних сироваток на організм тварин і людини. В 2001 році захистив докторську дисертацію: «Механізми антитілоіндукованої модуляції кальцієвого гомеостазу в клітинах-мішенях» (науковий консультант – д.б.н.І.М.Алексєєва). Роман Іванович був піонером у використанні електрофізіологічних методичних підходів для з’ясування клітинно-молекулярних механізмів дії супроти серцевих антитіл на організм.

 

Виконані наукові роботи і їх публікації сприяли визнанню методичних підходів і отриманню нових даних з механізму дії антитіл, дали можливість Р.І.Янчію на запрошення Б.Янковича (Югославія) в 1989 році працювати в його лабораторії з електрофізіологічних досліджень впливу антитіл на процеси збудження в нервових клітинах. Основні напрямки його багатогранної наукової діяльності пов’язані із вивченням молекулярно-генетичних механізмів дії специфічних імунних чинників на організм людини і тварин, що є продовженням досліджень закладених академіком О.О.Богомольцем – про реактивуючу патогенетичну дію антитіл.

Р.І.Янчію належать оригінальні модельні електрофізіологічні і імунологічні дослідження супроти органних антитіл на серце, печінку та статеві клітини жіночих і чоловічих систем, які дозволяють з’ясувати їх природу, біологічну і функціональну дію. На основі теоретичних прикладних технологій ним розроблені методичні підходи і отримані нові біологічні стимулятори для підвищення продуктивної здатності і відтворюючої функції тварин (корів – АОЦС-к і свиноматок – АОЦС-с), які знайшли своє практичне застосування на великих промислових тваринницьких комплексах в Україні, Білорусі та Росії. Він є автором двох препаратів для лікування безпліддя гормонального ґенезу в жінок і розладів статевої функції у чоловіків.

В останні роки напрямом досліджень Р.І.Янчія і його співробітників є вивчення молекулярно-генетичних процесів розвитку гамет ссавців з метою оцінки їх фізіологічної придатності для використання в новітніх репродуктивних технологіях екстракорпорального запліднення.

Чимало сил і енергії віддає Янчій педагогічній роботі і підготовці наукових кадрів. Багато років він працює професором Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», де розробив програмні матеріали і читає лекції з основ фізіології, молекулярної біології, основ біомедицини. Він підготував 12 магістрів і 10 спеціалістів з біології, біомедицини. Доречно відзначити, що Роман Іванович є одним із перших викладачів природничого факультету при відновленні навчального закладу Києво-Могилянська академія та кафедр біофізики та фізіології медичного інституту Асоціації народної медицини.

Р.І.Янчій є членом редакційних рад трьох журналів медико-біологічного профілю та двох спеціалізованих рад з захисту кандидатських і докторських дисертацій, є лауреатом премії О.О.Богомольця НАН України, нагороджений медаллю «XX лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», нагороджений почесною грамотою Президії НАН України, йому присвоєно звання «Кращий винахідник НАН України» і почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Він приймав активну участь у громадсько-корисній роботі Інституту , вподовж 1986-1988 рр. очолював профспілкову організацію.

Одна з найбільших заслуг Р.І.Янчія – його постійна увага і піклування про молодь. Він завжди радіє успіхам своїх учнів, опікується їх подальшим науковим шляхом. Серед його учнів – 3 кандидати наук, 2 доктори наук і ще одна підготовлена для захисту дисертація. Р.І Янчій є автором і співавтором двох монографій, 220 наукових праць, 4 методичних рекомендацій, 5 авторських свідоцтв і патентів України.

В особі Р.І.Янчія поєднані прекрасні організаторські здібності, людська непідкупна доброта, наукова інтуїція і творчий пошук, висока професійна вимогливість до себе та колег по роботі. В побуті він є добрий сім’янин, щасливий батько і дідусь: його дочка Оксана – кандидат біологічних наук, асистент кафедри медичної біології Національного медичного університету ім.. О.О.Богомольця, а син Іван – хірург клініки Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України. Свій творчий ювілей Роман Іванович зустрічає в розквіті творчих сил, життєвої енергії і наукових задумів.

Редколегія журналу із задоволенням приєднується до поздоровлень і побажань ювіляру і в якості скромного подарунку приводить

Список опублікованих наукових праць доктора біологічних наук, професора Янчія Романа Івановича

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Журнал можна знайти в сільській бібліотеці Саджавки)


Прокоментуйте:

blog comments powered by Disqus
 

Використання матеріалів цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
Використання матеріалів сайту для публікації у друкованих виданнях без письмової згоди засновників сайту забороняється.
Copyright © 2008-2010 Roman Gelembjuk & Yura Ivanochko

Вподобай щоб отримувати
цікаві новини першим!